Obowiązek informacyjny na podstawie RODO.

 • Informacje ogólne

Przedmiotowy dokument określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie testoria.pl, należącym do Action S.A. w restrukturyzacji.

 • Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz przepisy krajowe w zakresie dotyczącym danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest ACTION S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu przy ul. Dawidowskiej 10, 05-50 Piaseczno.

– Action S.A. w restrukturyzacji uczestniczy w IAB Europe Transparency & Consent Framework i stosuje się do ich specyfikacji i polityk. Action S.A. w restrukturyzacji korzysta z „Consent Management Platform nr 92.”.

 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: osoba: Waldemar Gełzakowski

adres e-mail: iod@action.pl;

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Action S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-50 Piaseczno.

 • Skąd mamy Twoje dane.

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy podczas rejestracji konta,

Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych (Dane Osobowe) wskazane poniżej:

(1) adres e-mail,

(2) login.

 • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej ACTION oraz Partnerom i podmiotom z nią współpracujących, wyłącznie w celu zapewnienia możliwości korzystania z serwisu testoria.pl, a ponadto podmiotom współpracującym z nami, świadczącymi usługi transportowe i kurierskie (w celu dostarczenia towarów); wspierające nas w realizacji usług, czyli takimi które zapewniają wsparcie prawne, usługi konsultingowe i audytowe; realizujące na nasze zlecenie kampanie marketingowe, świadczące dla nas usługi teleinformatyczne; a także możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach podatkowych, oraz podmiotom i organom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom na podstawie odpowiednich przepisów prawa polskiego.

 • Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez ACTION.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia działania Twojego konta w serwisie Testoria.pl na podstawie zawartej umowy (akceptacji Regulaminu) – art. 6, ust. 1, lit b) RODO.

Poniżej przedstawiamy cele szczegółowe w ramach, których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

– świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z serwisu testoria.pl;

– zapewnienie obsługi Twojego konta, i rozwiązywania problemów technicznych;

– obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, połączenie tekstowe i głosowe Skype, GG oraz pozostałe wybrane przez Ciebie kanały komunikacji).

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ACTION (art. 6, ust. 1, lit f, RODO), którym jest:

– przekazywanie Ci materiałów marketingowych, informacyjnych, składanie ofert handlowych oraz działania promocyjne prowadzone obecnie bądź w przyszłości (marketing bezpośredni)

– w przypadku udzielonej przez Ciebie zgody w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawa telekomunikacyjnego

– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na portalu testoria.pl

– optymalizacji funkcji strony na podstawie przeglądanej przez Ciebie treści.

– dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Udzielone zgody możesz wycofać w dowolnym momencie korzystając z Ustawień Konta.

 • Okres przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane.

Twoje Dane osobowe będą przechowywane przez czas korzystania z konta założonego w serwisie testoria.pl, a po usunięciu konta w celach:

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami,

-zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

-statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia lub po pozytywnym rozpatrzeniu sprzeciwu, w tym sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Jeżeli Serwis testoria.pl nie może usunąć Danych w wyznaczonym przez Użytkownika terminie, ze względu na przepisy prawa, które nakazują przechowywanie tych Danych Osobowych, informuje o tym Użytkownika. Informacja zawiera zakres, rodzaj i podstawę prawną dalszego przechowywania Danych Osobowych. Jednocześnie testoria.pl oświadcza, że zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony Danych, o których mowa w art. 32 RODO.

W zakresie organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 • Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia działania Twojego konta. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wyrażać swojej opinii na forum serwisu testoria.pl, a w konsekwencji nie będziesz mógł w pełni korzystać z serwisu testoria.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania może być niemożność korzystania z usług świadczonych przez testoria.pl

 • Jakie masz uprawnienia wobec ACTION w zakresie przetwarzanych danych?

Informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo:

– żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

– ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

a w przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie poprzez skorzystanie z Ustawień Konta.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach zawartej umowy (dane są niezbędne w celu realizacji umowy), możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od ACTION jako administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Twoich działań na potrzeby marketingu bezpośredniego, oraz w razie gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

 • Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Informujemy, że Twoje dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Tobie preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach), informacje o używanych urządzeniach. ACTION wykorzystuje ww. informacje do oceny Twoich preferencji i zainteresowań. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Ciebie ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Twoje dane nie podlegają jednak automatycznemu podejmowaniu decyzji. Działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Informacja o plikach Cookies.

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym “wejściu” i “wyjściu” z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników, a jedynie ich urządzeń. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

ACTION używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Deponowanie plików cookie przez Quantcast International Limited

Quantcast to platforma internetowa zajmująca się marketingiem danych, która umożliwia przesyłanie jej Użytkownikom odpowiednich ofert dostosowanych do ich zainteresowań, należąca do firmy Quantcast International Limited, adres: Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Ireland.

Dane gromadzone przez Quantcast przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług przez Quantcast International Limited oraz w zależności od celu przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadą minimalizacji. Następnie dane są trwale usuwane. Więcej informacji pod linkiem: https://www.quantcast.com/privacy/ . Jeśli nie chcesz otrzymywać treści i reklam opartych na zainteresowaniach udostępnianych przez Quantcast, możesz zgłosić sprzeciw i zrezygnować, klikając łącze Quantcast „Opt Out” poprzez stronę: https://www.quantcast.com/opt-out/   klikając w odpowiedni link, zgodnie ze wskazówkami Quantcast.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez ACTION również do celów:

– statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,

– prezentacji reklam na serwisach – w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany poniżej:

– dla użytkowników Google Chrome

– dla użytkowników Mozilla Firefox

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisów ACTION.

Potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych osobowych serwisu testoria.pl załącznika informacyjnego zgodnie art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.