• Ostatnia modyfikacja artykułu:3 lata temu

Router to jedno z najważniejszych urządzeń elektronicznych w naszych domach. Tak naprawdę, to właśnie od jego pracy zależy jakość działania niemal wszystkich pozostałych. W tym artykule, pokażemy wam, jak wykonujemy test routera, który opisujemy później na łamach naszego portalu.

Tak naprawdę, dopiero test routera jest w stanie powiedzieć nam, jak dobre jest dane urządzenie. Dane podawane przez producenta nie są niestety w żaden sposób standaryzowane. Ciężko porównać je więc ze sobą na słowo. Dokładnie z tego powodu, routery testujemy zawsze w identycznym środowisku. Dzięki temu, porównanie między sobą wybranych modeli może być wiarygodne i faktycznie odzwierciedla ich rzeczywiste działanie.

Ze względu na to, że router to urządzenie używane w domu, nie wykonujemy testu w warunkach przypominających wręcz laboratoryjne. Zamiast tego, wykorzystujemy takie, które będą jak najbardziej zbliżone do tych prawdziwych, czyli domowych.

Co testujemy i w jakich warunkach?

Test routera składa się z kilku ważnych elementów. Kolejno sprawdzane są:

  • Pomiar mocy sygnału w wybranych punktach testowych
  • Test prędkości transmisji LAN/WAN
  • Test prędkości transferu plików pomiędzy dwoma urządzeniami
  • Pomiar poboru energii

Przybliżymy teraz nieco nasze warunki testowe. Zawsze, przed każdą procedurą we wszystkich pomieszczeniach wyłączane są jakiekolwiek inne urządzenia, mogące wpłynąć na pracę routera. Dzięki temu, unikamy zjawiska interferencji sygnałów, które wprowadzają dość spore niepewności pomiarowe. Test routera wykonywany jest zawsze w zamkniętej sieci WiFi i jeśli producent pozwala na taką opcję – z wyłączonymi wszystkimi zabezpieczeniami urządzenia.

Test routera – jak sprawdzamy moc sygnału

Test routera - pomiar mocy sygnału

Router umieszczany jest w miejscu zaznaczonym na przekroju pomieszczenia zieloną kropką. Wyznaczyliśmy w nim dodatkowo 6 punktów pomiarowych:

A: 2,5 metra od routera, bez żadnych przeszkód
B: 3 metry od routera, oddzielony ścianą gipsową o grubości 10 cm
C: 7 metrów od routera, oddzielony ścianą oraz drewnianymi drzwiami
D: 8 metrów od routera, oddzielony grubą ścianą betonową
E: 10 metrów od routera, oddzielony szybą
F: 7 metrów od routera, bez żadnych przeszkód

W pierwszym kroku dokonujemy serii 10 pomiarów mocy sygnału w odstępie 30 sekund od siebie na każdym punkcie pomiarowym. Uzyskane wyniki, po oddzieleniu ewentualnych błędów grubych uśredniamy, uzyskując w ten sposób miarodajny wynik.

Ze względu na to, że każdy z punktów pomiarowych znajduje się w innej odległości lub za inną przeszkodą, dość dobrze pozwala to zobrazować czy będziemy mogli cieszyć się idealnym zasięgiem w całym naszym mieszkaniu. Moc sygnału mierzona jest w jednostce dBm, czyli w decybelach odniesionych do 1 miliwata mocy. Im wyższy wynik, tym silniejszy nasz sygnał, ale pamiętajcie, że głównie należy spodziewać się tutaj liczb ujemnych i nie jest to absolutnie nic złego.

Test LAN/WAN i prędkości transferu

Do następnego kroku, czyli testu LAN/WAN wykorzystujemy program nuttcp (test TCP) czyli narzędzie do testowania wydajności sieci. Pozwala ono na uruchomienie komputera w trybie serwera i następnie wysłanie i odbiór pakietów danych. Na tej podstawie, wyznacza ono rzeczywistą przepustowość łącza.

Oczywiście, aby uzyskać w tym kroku miarodajny wynik, sprawdzana jest zarówno prędkość wysyłania danych jak i ich pobierania. Podobnie jak w poprzednim kroku, wykonujemy 3 takie testy a końcowy wynik jest ich średnią.

Następny krok jest już nieco bardziej praktyczny, przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami to przecież bardzo popularna czynność. Warto tutaj jednak pamiętać, że nie jest to tak miarodajny pomiar jak użycie narzędzia nuttcp. Mogą pojawić się przecież opóźnienia niezwiązane w żaden sposób z routerem, a z samą obsługą pików przez komputer.

Niemniej, do tego testu przygotowaliśmy 3 pakiety plików testowych. Pojedynczy plik wideo o pojemności 1GB, folder plików audio 10 x 50MB i folder plików graficznych 50 x 10MB. Następnie, kopiujemy je pomiędzy dwoma urządzeniami znajdującymi się w tej samej sieci lokalnej.

Oczywiście, test wykonujemy osobno (jeśli router na to pozwala) na paśmie 2,4GHz, 5GHz i mieszanym. Ponownie jak w poprzednich przypadkach, aby możliwie wykluczyć ewentualne błędy, pomiar wykonujemy 3 razy i uśredniamy wynik.

Test routera: Pomiar wydajności energetycznej

Test routera przy pomocy miernika energii

Ostatni punkt naszego testu to pomiar wydajności energetycznej. Za pomocą miernika poboru prądu sprawdzamy więc, ile energii urządzenie zużywa podczas pracy i podczas bezczynności. Punkt ten jest często bagatelizowany, router może pobierać jednak aż do 25W mocy co przekłada się nawet na ponad 100zł rocznie na rachunku za prąd. 

Pomiar podczas bezczynności wykonujemy przez równą godzinę, kiedy router jest włączony, ale nie są podpięte do niego żadne urządzenia. Pozwoli to uzyskać względnie optymalny i uczciwy wynik.

Przy pomiarze pod obciążeniem, do sieci podłączamy 3 aktywne urządzenia, a sam router nareszcie wpinamy do sieci. Podobnie jak w poprzednim przypadku, test trwa godzinę.

Oczywiście, to nie jedyne rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze właściwego routera. W każdym naszym teście opisujemy również jego pozostałe funkcje oraz oceniamy jakość jego oprogramowania. Niemniej, powyższe 4 punkty można i należy zbadać w każdym urządzeniu, stąd też niezwykle ważna jest ich standaryzacja.

Zobacz też jak przeprowadzić test routera we własnym domu.

Oceń ten post