• Ostatnia modyfikacja artykułu:1 tydzień temu

Asfalt redukujący smog trafi na doświadczalny odcinek drogi w powiecie ostródzkim. Opracowanie nawierzchni drogowej, która pozwoli na redukcję zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach jest celem projektu „Ekologiczne asfalty”. Badania prowadzone na rzecz projektu możliwe są dzięki współpracy spółki LOTOS Asfalt i Politechniki Gdańskiej. Docelowa struktura ma przede wszystkim ograniczać stężenia toksyn ze spalin pojazdów (m.in. benzopirenu, tlenku azotu i lotnych związków organicznych) oraz z innych źródeł, takich jak piece.

Na ten moment na rynku nie ma podobnej nawierzchni drogowej. Materiał musi jednak najpierw pozytywnie przejść badania laboratoryjne, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2022 r. w Kajkowie k. Ostródy powstanie pierwszy, eksperymentalny odcinek innowacyjnej drogi. Na jakiej zasadzie odbywa się oczyszczanie powietrza? Wierzchnia warstwa ścieralna asfaltu będzie przyczyniać się do rozpadu toksycznych substancji w wyniku procesu fotokatalizy.

“Realizacja tego typu projektów wynika z przyjętej przez naszą spółkę strategii polegającej na poszukiwania nowych rozwiązań, które pozwolą na wdrożenie do sprzedaży innowacyjnych produktów. Stawiamy na proekologiczne rozwiązania, które w przyszłości mogą pomóc ograniczyć zanieczyszczenia atmosferyczne w obrębie pasa drogowego. W związku z tym, że nawierzchnie ulic w polskich miastach są w ponad 90 proc. asfaltowe, takie rozwiązanie może w przyszłości poprawić jakość życia ich mieszkańców” – słyszymy od Cezarego Godziuka, prezesa zarządu LOTOS Asfalt.

Nowatorskie rozwiązania w tej dziedzinie w istocie są na wagę złota. Sprawa może jednak być bardziej skomplikowana, ponieważ w obliczu zmian klimatycznych i idących za nimi wzrostami temperatur, asfalt może wkrótce być większym źródłem zanieczyszczenia niż samochody i piece. Sugerował to jeszcze w ubiegłym roku NewScientist i popierają to badania próbek asfaltu przeprowadzone na Yale University.

5/5 - (1 vote)